Tags Posts tagged with "valiuta"

valiuta

0 2581
„Jeigu socialistinė šalis savo valiutą pririša prie kapitalistinės valiutos, tada, apie savarankišką, stabilią, finansinę – ekonominę sistemą reikia pamiršt.“
Tai istorija apie paskutinį, nebaigtą Stalino projektą – auksinį rublį
Tai istorija kai rublis kadaise galėjo tapti viena iš rezervinių pasaulio valiutų, tolimais 1950.
Jūsų žiniai: šiandien pasauline rezervine valiuta yra: JAV doleris, Euras, japoniška Jena, britų Svaras sterlingas, Šveicarijos Frankas. Dar yra viena speciali Tarptautinio valiutos fondo (TVF) valiuta – SDR. (nuo 2016.10.01 rezervine valiuta tapo ir Kinijos juanis. Red. pastaba)
“Jeigu socialistinė šalis savo valiutą pririša prie kapitalistinės valiutos, tada apie savarankišką, stabilią, finansinę – ekonominę sistemą reikia pamiršt.“ (Stalinas)
Truputis istorijos
Didžiojo Tėvynės karo pradžioje (1941, birželio 22), TSRS aukso atsargos sudarė 2600 tonų aukso ir jis buvo mūsų teritorijoje.
TSRS aukso dėka, 1941 rugpjūtį, pirmaisiais karo mėnesiais iš antihitlerinės koalicijos narių pradėjo gauti labai reikalingą ginkluotę ir strateginę medžiagą (visų pirma iš Anglijos ir JAV).
1942 metais TSRS prisijungė prie tarptautinės programos Lend –liz, jungiančios 27 šalių ekonomikas. (Oficialus sprendimas dėl TSRS įstojimą į lend-lizą JAV prezidento fiksuotas tik 1942 birželio 11 dieną).
Tarybų Sąjungoje, buvo sukurta galinga aukso kasybos pramonė, kuri per metus šalies atsargas padidindavo daugiau nei 100 tonų (kasmet!). Aukso gavyba buvo paskelbta strategine pramonės šaka ir visa kas lietė auksą, o ypač jo gavybą, buvo paslaptis.
Už aukso gavybą buvo atsakingas Berija, NKVD vadovas, o didžioji dalis šalies aukso (70%) buvo išgaunama Kolyme, kalinių ir laisvai samdomų Dalstroj tresto darbuotojų (Magadanas). Visas išgaunamas auksas buvo kaupiamas Valstybiniame ižde.
Tarybinis rublis, pradedant 1937, buvo pririštas prie JAV dolerio. O kaina už auksą, tuo laiku irgi buvo skaičiuojama JAV doleriais.
Auksinis rublis
1950 metų vasarį Centrinis TSRS statistikos biuras, pagal skubų Stalino užsakymą perskaičiavo naujojo rublio valiutos kursą. Kad sulyginti perkamąją dolerio ir rublio galią, buvo išrinktos naudingiausios Tarybų Sąjungai prekės.
Pavyzdžiui, grupėje „Drabužiai“, buvo sulyginti, palyginus brangūs šiaurės Amerikos gabardinų paltai su prieinama kaina perdažytais raudonosios armijos paltais iš karinių atsargų;
Grupėje „Avalynė“ – sulygino odinius ir kerzinius batus ir taip toliau. Laikydami tarybines prekes kokybiškesnėmis ir ilgaamžėmis, specialistai pridėjo, kas vadinama, „iš viso“ dar 13-15 % ( pataisyta dėl dolerio kainos kintamumo) ir gavosi skaičius – 14 rublių už dolerį.
Pasak A. Zverevo ir tuometinio tarybinio Valstybinio plano vadovo M.Z. Saburovo (sunkiosios mašinų pramonės ministras 1954-1958 metais), tame dalyvavusio kinų premjero Čžou Enlaja ir Envero Chodži (valdžiusio Albaniją 1947 -1985 metais), vasario 27 dieną, savo garsiuoju mėlynuoju pieštuku, Stalinas perbraukė jam duotus paskaičiavimus ir parašė: „ Daugių daugiausiai – 4 rubliai“.
Iki tol (iki 1947 metų!), už amerikietišką dolerį mokėdavo 53 rublius.
1950 metais, vasario 28 dieną MT Taryba perskaičiavo rublį į pastovaus aukso bazę. Paskelbto rublio aukso kiekis sudarė 0.222168 gramo gryno aukso; buvo nustatyta mažmeninė 1 gramo aukso kaina – 4,45 rublio.
Pasirašydamas dokumentą dėl auksinio rublio užtikrinimo, Stalinas pareiškė:
Amerikiečiai tikrai, visomis įmanomomis priemonėmis bandys atsikratyti dolerių pertekliaus, sukauptų karo metais ir išleistų daugeliui nuo jų priklausančių šalių pagalbai. Mes su mūsų sąjungininkais turime neleisti tam įvykti.“
1950 metais kovo 1 dieną, tarybiniuose laikraščiuose buvo publikuotas TSRS Vyriausybės dekretas, kuriame buvo skelbiama:
„Vakaruose vyko ir iki šiol tęsiasi valiutų nuvertėjimas, kas privedė iki Europos valiutų devalvacijos. Kalbant apie JAV – joje nesiliauja masinio vartojimo prekių kainų augimas, auga infliacija, apie tai ne kartą skelbė JAV vyriausybės atstovai, tai privedė prie dolerio perkamosios galios sumažėjimo. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių – rublio perkamoji galia tapo aukštesnė nei jo oficialus kursas.“
Atsižvelgdama į tai, Tarybų vyriausybė pripažino, kad būtina pakelti oficialų rublio kursą ir skaičiavimus vykdyti remiantis ne doleriu, o žymiai tvaresniu aukso pagrindu, atsižvelgiant į rublio turinį.
Tuo remdamiesi TSRS Ministrų Taryba nustatė:
  1. Nuo 1950 metų kovo 1 dienos nustoti nustatinėti rublio kursą valiutomis, kurios remiasi doleriu ir persivesti į žymiai stabilesnį aukso standartą, pagal aukso rublio apibrėžimą.
  2. Nustatyti aukso rublį turinio vertę – 0.222168 gryno aukso.
  3. Nuo 1950 metų kovo 1 dienos nustatyti Valstybinio banko aukso pirkimo kainą – 4 rubliai 45 kapeikos už 1 gramą gryno aukso.
  4. Nuo 1950.03.01 nustatyti kitų valiutų kursą, remiantis aukso rubliu, nustatytu 2 punkte:
4 rubliai už viena JAV dolerį, vietoj buvusių 5 rublių, 30 kapeikų.
11 rublių už 1 anglų svarą sterlingą, vietoj buvusių 14 rublių 84 kapeikų.
Pavesti TSRS Valstybiniam bankui atitinkamai paleisti rublio kursą kitų valiutų atžvilgiu. Tuo atveju jeigu keistųsi užsienio valiutų aukso turinys, TSRS Valstybinis bankas turėjo padaryti atitinkamus pakeitimus rublio ir valiutos santykyje.
Kinijos premjero Čžou Enlaja atsimena: „Stalinas rekomendavo griežtai reguliuoti nacionalinių pinigų kursą – kraštutiniu atveju iki ekonominės ir socialinės stabilizacijos šalyje“.
„Jeigu socialistinė šalis savo valiutą pririša prie kapitalistinės valiutos, tada apie savarankišką, stabilią, finansinę – ekonominę sistemą reikia pamiršt. I.V. Stalinas“
Kaip finansinės, o reiškia ir politinės nepriklausomybės nuo Vakarų pavyzdį, Stalinas nurodydavo Jugoslavijos pavyzdį, kurios valiuta buvo pririšta prie JAV dolerio ir britų sterlingo „krepšelio“. Stalinas sakė: „…anksčiau ar vėliau Vakarai Jugoslaviją „sugriaus“ ekonomiškai ir padalins politiškai …“
(Ši prognozė išsipildė praėjus 40 metų po Stalino mirties, 1991-1999 metais, kai karinis NATO blokas, palaikydami separatistus Jugoslavijoje, vykdė karinę agresiją ir suskaldė šalį.)
Tarpvalstybinė ESPT šalių aukso valiuta
Beveik visose socialistinėse šalyse buvo pravestos reformos, kurios suteikė galimybę vykdyti koordinuotą valiutinę – finansinę ir bendrą ekonominę politiką, įskaitant ir tarpvalstybinio auksinio rublio sukūrimą.
Būtent tais metais susiformavo Ekonominės savitarpio pagalbos taryba (ESPT).
1949 metų sausį, į ją įstojo TSRS ir didžioji Rytų Europos šalių dalis (išskyrus Jugoslaviją), o 1950 metais, vasarį – VDR ir Albanija. Nuo 1953 metų sausį visos ESPT šalys- narės perėjo į vieną bendrą užsienio prekybos ir užsienio statistikos klasifikacijos sistemą.
Įdomi medžiaga yra publikuojama Stalino epochos tyrėjo, Aleksejaus Čičkino darbe „Užmiršta, senaties neturinti idėja“.
Jo duomenimis, 1952 metais Maskvoje įvyko tarptautinis ekonomikos susitikimas, kuriame TSRS, Rytų Europos šalys ir Kinija pasiūlė sukurti pasaulio prekybos zoną, alternatyvią dolerinei zonai.
Didžiulį susidomėjimą šiuo pasiūlymu parodė: Iranas, Etiopija, Argentina, Meksika, Urugvajus, Austrija, Suomija, Airija, Islandija.
Susitikime Stalinas pasiūlė sukurti savo „bendrą rinką“. Dar daugiau. Šiame susirinkime buvo iškelta idėja įvesti tarpvalstybinę atsiskaitomąją valiutą.
Turint omeny, kad alternatyvinės doleriui prekybos rinkos sukūrimo iniciatoriumi buvo TSRS, tad atsiskaitymams tarptautine valiuta tapti tokioje „bendroje rinkoje“ visus šansus turėjo tarybinis rublis, kurio kursas, prieš porą metų iki šio susitikimo, buvo nustatytas aukso pagrindu.
Kalbant paprasta kalba – pasaulyje galėjo atsirasti nauja pasaulinė valiuta – Stalino Aukso Rublis.
Kaip ji vadintųsi neturi jokios reikšmės – Tarybinis rublis, Rusiškas rublis, Stalino rublis ar „Stalinecas“ (Rusijos istorijoje yra buvę laisvai konvertuojamų pasaulyje – auksinis „ Kunigaikščio Vladimiro auksinis“, „Nikolalajevo auksinis červonsas“, „Lenino auksinis sėjėjas“).
Kinijos, Mongolijos, ESPT valstybių ir vyriausybių pasitarime, 1951 metais, Maskvoje, Stalinas pareiškė:
„Po to kai mes savo pinigus susiesime su auksu, galėsime kalbėti apie tarpvalstybinį aukso ekvivalentą savo tarpusavio atsiskaitymuose. Tam mes sukursime specialią tarpvalstybinę komisiją…“
Į komisijos sudėtį įėjo Rakoši (Vengrijos vadovas 1948-1956 metais), Gotvaldas (Čekoslovakijos vadovas 1948-1953 metais), Grotevolis (VDR vadovas 1949-1962 metai) ir Čžou Enlaja (Kinija).
Iš tuometinio tarybinio Valstybinio plano vadovo, Maksimo Saburovo atsiminimų:
“… Socialistinių šalių specialistai jau 1952-53 metais pristatė 5 atsiskaitymo tarpvalstybinio atsiskaitymo variantus, su auksu susietos valiutos, kuri nebuvo susieta su doleriu, pagrindu.
Ją planavo įvesti nuo 1955 arba nuo 1960 metų. Stalinas pradžioje nustatė 1955 metus, bet mums pavyko jį įtikinti, kad pirma reikia pasiekti nuolatinio nacionalinių ekonomikų augimo ir nacionalinių pinigų perkamosios galios didinimo. Suderinti socialinį – ekonominį socialinių šalių planavimo charakterį ir tik tada įvesti tokią valiutą.
1953 metais vasarį, Stalinas, likus pusantro mėnesio iki jo mirties, sutiko su „ribiniu“ terminu – ne vėliau 1957 metų, Spalio 40-čiui. Jis baiminosi, kad po jo mirties projektas bus „palaidotas“. Taip iš tikrųjų ir atsitiko…“
Stalinas suprato, kad pasauliniai finansiniai rateliai ir visų pirma JAV, nežiūrės pro pirštus į alternatyvios pasaulinės valiutos sukūrimą, kuri yra aprūpinta aukso atsargomis ir nepririšta prie dolerio, ieškos visokių būdų kaip tai sustabdyti.
Kaip susilpninti TSRS ir neduoti galimybės atsirasti auksiniam rubliui?
Primesti TSRS karą, svetimoje teritorijoje.
Tai atsitiko Korėjoje, 1950 metais. 1950 metais, birželio 25 dieną prasidėjo Korėjos karas.
Karo pasekmės JAV: daugiau kaip 1 milijonas užmuštų, sužeistų ir belaisvių, didžiuliai kiekiai prarastos technikos ir ginkluotės, išleista 20 milijardų.
Tačiau pagrindinis JAV tikslas buvo pasiektas, apie kurį niekas tiesiog nežino ir linkę nekalbėti, juk Rusijos inteligentijos tarpe dar nėra priimtina blogai kalbėti apie Ameriką.
JAV turėjo strateginį tikslą: neleisti TSRS įvesti tarpvalstybinės auksinės valiutos – alternatyvos doleriui.
Chruščiovo era – atgal į Vakarus
Po Korėjos karo į ESBT planavo įstoti Kinija, Šiaurės Korėja, Mongolija, Vietnamas. Tačiau Korėjos karas baigėsi po Stalino mirties, o naujojo TSRS ir TSKP vadovybė ir asmeniškai N.S. Chruščiovas, pakeitė ekonominę orientaciją į provakarietišką …
Atėjęs į valdžią, N.S. Chruščiovas, davė suprasti visiems, kad tarpvalstybinio auksinio rublio idėja yra nesavalaikė. Ir vėl susiejo rublį prie dolerio.
Chruščiovas reformavo žemės ūkį, uždraudė daržus ir sodo sklypus, ir kovodamas su religija (netgi žadėjo „…visam pasauliui parodyti paskutinį popą“), kaip bausmę gavo sausrą ir prastą pasėlių šalyje. Ir pradėjo už auksą pirkti grūdus Amerikos kontinente …
Vos per kelis metus Chruščiovas sugebėjo į užsienį parduoti 2900 tonų aukso (vienintelis toks atvejis pasaulio istorijoje!), kuriuos sukaupė Stalinas ir kurie turėjo aprūpinti planuojamą tarpvalstybinės aukso valiutą – auksinį Stalino rublį.
Jeigu ne aukso pardavimas į užsienį, tai aukso atsargos mūsų šalyje 1964 metais būtų mažų mažiausiai 3150 tonų.
Maždaug tokį aukso atsargų kiekį 2010 metais turėjo visas Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF).
Palyginimui: valstybinės aukso atsargos JAV, saugomos JAV teritorijoje, sudaro – 8133,5 tonos.
Šiandien Rusijoje, mūsų nacionalinė valiuta – rublis. Rublis pririštas ne prie aukso kaip Stalino laikais, 1950 metais, o prie JAV dolerio. Kuo daugiau dolerių spausdins amerikiečiai ir leis juos į apyvartą, tuo „kūdesnis ir kūdesnis“ bus mūsų rublis.

0 1310
Kipras užvakar užbaigė milijardų eurų vertės ES paramos programą, pamažu atsigaudamas po sunkios finansinės krizės, padariusios didelę žalą bankininkystės sektoriui. Tačiau visi Kipro žmonės dabar bus priversti atidavinėti privatiems bankams gelbėti paimtas paskolas, kai tuo tarpu į analogišką situaciją patekusi Islandija referendumu atmetė skolas užsieniečiams ir jokių bausmių už tai nesulaukė. Skelbiame ekonomisto, signataro Valdemaro Katkaus komentarą. 
 
Turime čia skirtingą dviejų salų istoriją, tik viena yra euro zonoje, o kita – laisva šalis. Palyginkime Islandijos ir Kipro krizės įveikimo rezultatus. Šiuo metu Islandijos valstybinė skola, palyginti su BVP, yra 82 proc., Kipro – 108 proc. Valstybinės skolos prieaugis nuo 2008 m. iki 2016 m. yra toks: Islandijos valstybinė skola per šį laikotarpį priaugo tik 15 proc., Kipras priaugino 60 proc. Nedarbas Islandijoje šiuo metu yra 3,2 proc., jaunimo nedarbas – 7,1 proc. Tuo metu Kipre nedarbas yra 15,3 proc., o jaunimo nedarbas – beveik 32 proc. Dar vienas populiarus rodiklis – kiek BVP tenka vienam gyventojui. Tai Islandijoje tenka 41 tūkst. eurų, o Kipre – tik 30 tūkst. eurų.
Visi rodikliai rodo, kad Islandija iš krizės išėjo labai gerai, palyginti su visomis euro zonos šalimis. Praėjusių metų pabaigoje, kai vyko vienas iš didžiausių Azijos investuotojų forumų, Islandija ten buvo pristatyta kaip vienintelė šalis, kuri gerai įveikė šią krizę. Kodėl jiems pavyko? Pirmiausia jie turėjo nepriklausomą valiutą, o prasidėjus krizei jie ją devalvavo 80 proc., dėl to užsieniečiai, ypač dalyvavę spekuliacinėse rinkose, prarado labai daug pinigų. O Kipras to negalėjo panaudoti, kaip ir Graikija, todėl jie niekaip kitaip negali išeiti iš krizės, kaip tik didindami valstybinę skolą ir nedarbą.
Taigi, islandai nebuvo euro zonoje, be to, jie turėjo ir politinę laisvę. Juk iškart Briuselis pareikalavo, kad būtų grąžinti pinigai dviem ES valstybėms – Didžiajai Britanijai ir Nyderlandams, tačiau 2010 m. islandai šį reikalavimą atmetė referendumu. Islandai priklauso Europos laisvosios prekybos zonai, į kurią įeina ir ES. Tačiau ši zona pripažino, kad islandai neprivalo niekam mokėti jokių pinigų, bet, vykstant deryboms su britais ir olandais, islandai susitarė dalį pinigų išmokėti. Šiuo metu nuo sausio mėn. Islandija yra visiškai atsiskaičiusi su šiomis šalimis, taip pat islandai pirma laiko atidavė 2,1 mlrd. eurų paskolą, kurią buvo paėmę iš TVF. O Kipras iki šiol lieka skolingas. Taigi, ir su skolomis islandai susitvarkė kur kas geriau.

 

Tačiau svarbiausia, kad krizės metu islandai nusprendė, jog reikia apsaugoti savo žmones, o nuostolius perkelti užsieniečiams, t.y. jie nenacionalizavo nuostolių bankų, į kuriuos investavo užsieniečiai, norintys greitai praturtėti, – tai buvo grynai spekuliacinės investicijos. Islandijos vyriausybė netgi leido nurašyti dalį nekilnojamojo turto paskolų gyventojams, t.y. privertė bankus tai padaryti, ko vėlgi neįvyko Kipre… Jie nebuvo suvaržyti ir visada gyveno savo galva. Islandijoje iki šiol galioja kapitalo kontrolė, pagal kurią draudžiama bankams spekuliuoti valiutomis. Taigi, palyginti su Kipru, Islandija iš krizės išėjo turėdama geresnius socialinius rodiklius, 22 proc. mažesnes valstybės skolas ir daug geresnes ekonomikos augimo perspektyvas.

0 1909

Žmonės buvo gana stipriai nusiminę, matydami žlungančią Ukrainos ekonomiką – būtent todėl ir vyko protestai. Dėl to nėra jokių abejonių. Vakarų žiniasklaida sakė, kad taip buvo dėl prorusiško diktatoriaus, Ukrainos prezidento Janukovičius. Žinoma, Amerikos žiniasklaida teigė, jog jis užgrobė Ukrainą, pavogė milijardus dolerių ir įvykdė begales kitų nusikaltimų.

Reikia pripažinti, jog jis galėjo tai padaryti – Ukrainos politika yra gana korumpuota – bet tikroji priežastis yra tokia, apie kurią žiniasklaida niekada nekalbės. Kodėl? Nes tai nuostabus įrankis, TVF ir Pasaulio bankas naudojo ją dešimtmečiais prieš mažesnes šalis. Labai efektyviai.

Centriniai Ukrainos bankininkai buvo TVF / Pasaulio banko lėlės – jie susiejo Ukrainos valiutą (grivina) su JAV doleriu. Taigi, daugelį metų 8 grivinos buvo maždaug lygios 1 doleriui. Matote, Ukraina yra orientuota į eksportą. Ji yra viena iš didžiausių kviečių ir kukurūzų eksportuotojų. Kai yra pririšama šalies, orientuotos į eksportą, valiuta, jai pradeda trūkti lankstumo. Taigi, jei kviečių ir kukurūzų kaina visame pasaulyje krinta – kaip krito per 2013 m. – tada šalis praranda konkurencingumą.

Panašūs eksperimentai buvo padaryti su daugeliu Pietų Amerikos šalių ir visi jie veda į tuos pačius rezultatus.

Klastinga yra tai, kad dabar, kai bankininkai perėmė Ukrainą, jie išbraukė šį apribojimą. Per pastaruosius keletą savaičių Ukrainos valiutos vertė sumažėjo daugiau nei 25%, o 11 grivinos tapo vienu žavingu JAV doleriu.

Kodėl? Nes dabar Vakarų bankai ir korporacijos ketina supirkti daug Ukrainos turto. Įsivaizduokite: korporacijos, bankai, žemė, naudingų iškasenų šachtos, vanduo, komunalinės paslaugos, oro uostai… galima vardinti ir vardinti. Esmė ta, jog jie nori tą turtą pirkti su nuolaida. Taigi, jie vis daugiau manipuliuos valiuta, kad ji dar labiau nuvertėtų. Tiesą sakant, tai daryti nėra sudėtinga. Reitingų bendrovės, tokios kaip S&P, Moody ir t.t. staiga ras duomenų apie prastą Ukrainos situaciją, o tada „Bingo“!

Taigi, apibendrinant: 1) surasti į eksportą orientuotas mažas šalis; 2) pririšti jų valiutą prie JAV dolerio; 3) leisti ekonomikai byrėti; 4) ateiti kaip išgelbėtojui, kuris žada dideles paskolas; 5) atrišti valiutas ir tegul jų valiuta krenta; 6) nusipirkti šalį, kaip konkurentą verslo pasaulyje.

Būtent apie tai korporacinė žiniasklaida nė nesiruošia kalbėti. Jai vis dar patinka maitinti žmogų paprastu pasakojimu apie vieną prezidentą ar ministrą pirmininką, kuris yra atsakingas už visus blogus dalykus, vykstančius šalyje.

Dabar pasaulį valdo „finansų burtininkai”.

Vertė Jonas Petrevičius.

Nuoroda į šaltinį.