JAV nutikusi tragedija, kuomet nuolatinis gėjų klubo klientas, galiausiai prisiminęs, kad yra musulmonas ir ISIS fanas, nužudė 50 netradicinės pakraipos žmonių ir dar tiek pat sužeidė, susilaukė neeilinio dėmesio mūsų viešojoje erdvėje. Viešųjų ryšių atstovai ir nuomonių lyderiai ragina brolius lietuvius priimti šią tragediją, kaip savo ir elgtis atitinkamai.

Net dalis Dešiniojo Trolibano veikėjų, anksčiau atstovavusių pakankamai nuosakias ir konservatyvias pozicijas homoseksualizmo plėtros organizacijų viešųjų renginių atžvilgiu, ėmėsi aiškinti, jog po tų netradicinės orientacijos ISIS šalininko šūvių patys pajuto užatlantės gėjų bendruomenės skausmą, kaip savo ir todėl šį šeštadienį žygiuos [bent jau mintimis] kartu su Lietuvos homoseksualistais jų Parado metu.

Orlando tragedija, ką ir bekalbėti, labai skaudi. Nuo naujai iškepto fanatiko-islamisto, buvusio vienu iš gėjų bendruomenės narių rankos žuvo pusšimtis niekuo nekaltų žmonių. Atėjusių į atitinkamos pakraipos naktinį klubą susitikti su tos pačios orientacijos atstovais, gerai praleisti laiką, susirasti partnerių, etc.

Baisu įsivaizduoti, ką jaučia jų artimieji, giminės, draugai. Siaubas.

Tačiau tokio tipo tragedijos dabartiniame neramiame pasaulyje nutinka reguliariai. Ne taip seniai radikalaus islamo fanatikai vienoje šalyje itin žiauriai nužudė 200 krikščionių mokyklos studentų. Kraupūs vaizdai šmėstelėjo pusdieniui pirmuose portalų puslapiuose ir nugarmėjo į senų naujienų šiukšliadėžes. Nesukeldami jokio ypatingo ažiotažo nuomonių formuotojų tarpe.

Bent jau nei vienas jų neišreiškė netikėtai pajausto bendrumo su Lietuvos krikščionimis ir neparagino visų sekėjų socialiniuose tinkluose sudalyvauti artimiausiose Vilniaus arkivyskupijos organizuojamose atlaiduose ar procesijoje.

Nors, atvirai sakant, daugeliui Lietuvos gyventojų įsijausti į krikščioniškos mokyklos mokinukų, tapusių islamistų aukomis, skausmą yra lengviau, nei į lotynoamerikiečių gėjų klubo lankytojų, patekusių į analogišką situaciją.

Dėl paprastos priežasties – įvairių pakraipų ir praktikavimo lygmens krikščionių mūsuose vis dar [kol kas] žymiai daugiau, nei homoseksualistų. Todėl ir.

Ir štai regint visus tuos nuomonių formuotojų raginimus susilieti su Lietuvos gėjų bendruomene bendrame skausme dėl užatlantėje įvykusios tragedijos, nenoromis kilo klausimas:

– o kaip Orlando gėjų skerdynių fone vyks šiam šeštadieniui numatytos Lietuvos ir užsienio gėjų eitynės? Koks bus jų formatas?

Juk nuo tragedijos bus praėję mažiau, nei savaitė – kai kurios gėjaus-islamisto aukos dar nebus net palaidotos, penkiasdešimt sunkiai sužeistų homoseksualistų vis dar kovoja dėl savo gyvybės ligoninių lovose. Faktiškai, Gėjų Paradas Vilniuje vyks tragedijos aukų laidotuvių ir gedulingų apeigų kontekste.

Tai ar Parado dalyviai bus atitinkamai pasirėdę šermenims tinkamais rūbais?
Ar bus nešami kritusių Orlande didvyrių portretai, perrišti juodais [ar vaivorykštiniais] kaspinais?
Ar suplanuotas iškilmingas tų pavardžių skaitymas su skandavimais?
Ar bus deginamos žvakutės jų atminimui?
Ar eisenos nuotaika bus atitinkama, išreiškianti gėjų bendruomenės skausmą, liūdesį ir viltį?
Ar eiseną lydės atitinkama gedulinga muzika?
Ar bus nešami plakatai, raginantys apginti gėjų bendruomenes nuo naujai kylančios joms tiesioginės grėsmės – nekontroliuojamos imigracijos iš radikalaus islamo kraštų suvaldymo?

Visų tų rypavimų dėl Orlando tragedijos masinių medijų fone iš gėjų bendruomenės renginio būtų logiška kažko panašaus tikėtis.

Nes kitaip tradicinei visuomenei bus sunku suprasti – kodėl siūlantys visiems liūdėti ir barstytis galvas pelenais dėl kitapus Atlanto nutikusios gėjų bendruomenę tragedijos, savo pačių renginį dar neužkastų žudynių aukų kapų fone vykdo linksmos bumčikų diskotekos ir geidulingų šokių formatu.

Visuomenė pagrįstai tikisi, kad artėjantis Gėjų Paradas savo formatu visiems pademonstruos mūsų homoseksualistų solidarumą su užatlantės bendraorientacininkais. Ir liudys jų bendrą skausmą, liūdesį bei pasipiktinimą dėl netradicinės orientacijos musulmono – pabėgėlio palikuonio įvykdytų masinių žudynių Orlando gėjų klube.

Na, o jeigu vietoje gedulingos muzikos lydymos vyrų juodais drabužiais, nešinais Orlando Didvyrių portretais ir juodais kaspinais perrištomis juostomis eisenos mes vėl išvysime linksmą diskoteką, smagiai besistaipančią ant dar neužkastų minėtų didvyrių kapų pagal elektrinių bumčikų muziką – išvadas dėl renginio tikslų ir siekių visuomenei pasidaryti nebus sudėtinga.

Nes yra tradicinės mūsų visuomenėje liūdesio ir gedulo išraiškos formos, o yra ir netradicinės. Tokios, kaip žemiau esančiame video.

Kiek Lietuvos gėjų bendruomenės liūdesio ir skausmo išraiškos sutampa su priimtais mūsų tradicinėje visuomenėje formatais – netrukus išvysime savo akimis.
—————-
Video: netradicinės gedulingos apeigos. Trukmė – 6 min.

Raimondas Navickas