Švietimas

3 4065

Žemiau pateiktas tekstas paruoštas pagal Novosibirsko Humanitarinio-ekologinio instituto profesoriaus Vladimiro Ždanovo paskaitų ir susitikimų su klausytojais vaizdo įrašus (2004 m. gegužės mėn.). Perskaitę šią medžiagą suprasime, kokias baisias pasekmes sukelia alkoholis ir tabakas, kaip jie veikia žmogų, šeimą ir visuomenę. Kas ir kodėl paleido šį ištisas tautas naikinantį mechanizmą? Dabar pagrindinis smūgis yra nukreiptas prieš jaunimą. Tam skiriamos milžiniškos lėšos. Gelbėtis pačiam, gelbėti vaikus, tautiečius yra kiekvieno pareiga. Platinkime šią medžiagą šeimose, tarp draugų, mokyklose, perduokime iš rankų į rankas, kalbėkime apie tai.

0 1200

vaikaiPerskaičiau ponios Landsbergienės tekstą ir supratau, jog šiuolaikiniai žmonės turi didelę bėdą. Ta bėda – bandymas bet kokiu atveju nusipurtyti nuo visos įmanomos atsakomybės. Šiuo atveju bandoma atsikratyti atsakomybės dėl vaikų ugdymo ir išauginimo į stiprius, XXI amžiaus gyvenimui pasiruošusius žmones. Ponia Landsbergienė bando peikti mokytojus, kaip nuolat nuo atsakomybės už vaikų mokymąsi bėgančius asmenis. Ji tvirtina, kad būtent mokytojai yra tie asmenys, kurie išaugina ištižėlius ir bando šią atsakomybę užversti kitiems: tėvams, psichologams ir t.t. Bet ar tikrai teisinga tvirtinti, jog visa atsakomybė turi kristi ant mokytojų pečių?

0 810

maxresdefaultTurbūt ir nepajutome, kaip prabėgo dar vieni metai. Labai žmogiškai kaip ir visuomet tikėjomės ir linkėjome vieni kitiems, kad jie būtų sveiki, laimingi, dvasingi. Kiekvienam jie buvo labai skirtingi. Na jų tikrai negalima pavadinti nuobodžiais ar eiliniais. Juos galima vadinti nerimastingais, nes netoli nuo Lietuvos besitęsiančios ukrainiečių kančios ir didžiosios kaimynės skleidžiama paranoja ramybės nepridėjo. Gal kai kas pasakytų, kad išbandymai užgrūdina, va ir „Independence“ Lietuvos krantus pasiekė, ir propagandą mokomės pažinti. Jei bus valios, gal ir riboti pasiryšim. Bet aš nepretenduoju į rimtas politines analizes, ir šie mano politiniai pamąstymai daugeliui rimtų politologų gal tik kreivoką šypsnį sukeltų.