Alternatyvos Lietuvai

0 1552

Algis Avižienis

Šis straipsnis – neseniai Kaune skaitytos paskaitos rašytinis variantas.

Suvienyto pasaulio šalininkai nežaidžia žaidimų. Jie visu frontu puola mūsų brangiausias vertybes. Griaunama šeimos sąvoka; niveliuojama kultūrų įvairovė; pajungiamos nacionalinės ekonomikos tarptautinių institucijų diktatui; uzurpuojamos nacionalinių valstybių teisės daryti politinius sprendimus ir dirbtinai keičiama Europos šalių demografinė sudėtis. Suvienyto pasaulio entuziastai atakuoja nacionalines valstybes kryptingai ir beatodairiškai. Akivaizdu, kad vyksta totalus karas prieš tautines vertybes.

0 2137

Kiekvienais metais, tiek po eilinių nesėkmingų rinkimų tautiškumą deklaruojantiems judėjimams, tiek ir po sėkmingesnių kitų Europos šalių nacionalistinių judėjimų starto (patekimo į vietinius parlamentus ar kitas valdžios institucijas) kyla tie patys klausimai – kodėl pas mus neateina tautų pavasaris? Ilgą laiką ir aš ieškojau atsakymų į šiuos klausimus, lygiai taip pat kaip ir mano tuometiniai kolegos stebėjausi kaip čia tauta nepastebi tokių nuoširdžiai karštų patriotų. Po 2012 metų rinkimų (nors dabar kai kuriuos savo teiginius paneigčiau) ir po 2014 metų referendumo kėliau kelias hipotezes, kurios dalinai buvo teisingos, bet analizuota paviršutiniškai, neužčiuopiama esmė. Galbūt ir dabar man tik atrodo, jog suprantu, o iš tikro klaidžioju savo minčių ūke, todėl mielai laukčiau viešų (arba asmeninių) atsakymų.

0 1153

Lemiama supervalstybių įtaka Europos tautoms.

Nuo II-ojo pasaulinio karo pabaigos Vakarų valdantieji sluoksniai atkakliai plėtoja politinę-ekonominę integraciją globaliu mastu. Pasaulį apjungianti integracija turi palaipsniui išugdyti pasaulinę bendruomenę, kuri paklus pasaulinės santvarkos nuostatoms. Savaime suprantama, suvienytame pasaulyje negali būti vietos išcentrinėms politinėms jėgoms. Vienam pasauliui numatoma viena valstybė. Ji privalėtų būti pakankamai galinga ir akyli, nuolat prižiūrinti ir veikianti, kad kas nors iš jos auklėtinių nesugalvotų išeiti iš žmonijai skirtų bendrų namų.