Revoliucija, kaip ją vykdyti modernioje visuomenėje(1 dalis)

Revoliucija, kaip ją vykdyti modernioje visuomenėje(1 dalis)

1 1968

 Dalimis perpublikuosime 2001 metais išleistą trumpą teorinį – praktinį vadovėlį kurį parašė suomių nacionalistas Kai Murros.

Kai Murros

 

Instrukcija partijos kadrams
– Visuomet atrodykite tvarkingai ir gerai elkitės – pirma jūsų užduotis yra užsitarnauti liaudies pasitikėjimą.
– Padėkite pagyvenusiems, sergantiems ir visiems, kuriems reikia jūsų pagalbos. Padėkite jiems neklausdami, kiekvienas Partijos karys turi įkūnyti partiją ir jos propagandinę kovą.
– Tarnaukite tautai! Tas kuris gina tautą, tas nugalės.
– Saugokite žmones! Tas kuris saugo žmones, tas nugalės.
– Pirmoji Partijos kadro užduotis yra patraukti į savo pusę žmonių širdis ir protus.
– Būkite sąžiningi, sunkiai dirbantys ir teisingi: pokyčiai prasideda nuo jūsų.
– Būkite stiprūs, tačiau supraskite ir silpnuosius. Neškite ir jų naštą.
– Išlaikyti savo dvasinę būklę kasdienio gyvenimo problemų akivaizdoje, štai kur yra didysis didvyriškumas. Ne kiekviena diena su savimi atsineša naują mūšį ir ne kiekvienas mūšis baigiasi pergale.
– Žiūrėkite į revoliucijos procesą kaip į visumą ir į savo dalį jame, taip jūs sunkiais momentais įgausite stiprybės ir kantrybės kai, atrodo, niekas nevyksta.
– Galutinę pergalę mes iškovosime ne per didžias kovas, bet per sunkų darbą, dirbamą laiku tarp šių kovų. Mes laimėsime atkaklumo, kantrybės ir darbštumo dėka.
– Nuodugniai susipažinkite su ideologine literatūra tam, kad žinotumėte, kas jūs esate.
– Išlikite geros formos. Ideologiškai susipratusi siela kario kūne – toks turi būti jūsų idealas.
– Išlikite aukščiau visko, kas yra vulgaru, pagiežinga ir šlykštu. Jūs esate revoliucinė dvasia, liepsna tamsoje.
– Būkite kuklūs. Būtent iš kuklumo išauga tikras išdidumas.
– Likite tvirti pašaipų akivaizdoje, nes jie nežino, ką daro.
– Gerai padarytas darbas yra garbės reikalas. Kad ir ką bedarytumėte, darykite tai su didžiuliu rūpesčiu ir meile. Būkite pavyzdžiu kitiems.
– Klausykitės žmonių tam, kad juos suprastumėte, nes laimės tas, kuris supranta žmones.
– Klausykitės žmonių ir mokykitės iš jų, kad jie, kai ateis laikas, savo ruožtu galėtų mokytis iš jūsų.
– Revoliucija yra dialektinis procesas, kuriame Partija mokosi iš masių, o masės – iš Partijos. Mūsų pergalė bus paremta šiuo dialektiniu ryšiu.
– Išaiškinkite ir paviešinkite sistemos vykdomus nusikaltimus. Atsiminkite: kai jūs kalbate, kalba Partija.
– Būtent jūsų dėka augs žmonių revoliucinis sąmoningumas. Kiekvienas jūsų žodis bus kaip kulka.
– Išaiškinkite ir paviešinkite tautos priešus, informuokite apie juos Partiją. Atsiminkite: jūs esate Partijos akys ir ausys.
– Jūs esate Partija, kur jūs einate – eina ir Partija, taigi, elkitės atitinkamai.
– Kiekvienas kadras yra naujo Partijos skyriaus pradžia. Jūs turite plėsti Partijos organizaciją ten, kur jos dar nėra ir stiprinti ją ten, kur ji jau egzistuoja.
– Kadrai: atidarykite naujus Partijos skyrius! Vis dar politiškai nesusivokusios masės yra kovos laukas, kuriame Partija turi nuolatos eiti į priekį.
– Kiekvieno Partijos skyriaus tikslas perimti realų vadovavimą vietos bendruomenėje, kurioje jis veikia.

Bazinės teritorijos ir revoliucija

– Revoliucija šiuolaikinėje visuomenėje yra pagrįsta alternatyvios visuomenės sukūrimu bazinėse Partijos kontroliuojamose teritorijose.
– Bazinės teritorijos sukūrimas yra repeticija prieš perimant visos visuomenės valdymą.
– Partija neturi būti atsitiktinis šūvis tamsoje, ji turi būti neatskiriama kasdienio žmonių gyvenimo dalis.
– Tam kad išliktų, Partijai reikia žmonių ir žemės. Štai kodėl Partijos plėtros strategija turi būti paremta iš anksto apdairiai atrinktų teritorijų visišku perėmimu fiziniu ir protiniu požiūriais.
– Bazinėse teritorijose Partija gali tapti kasdienio žmonių gyvenimo dalimi. – Bazinės teritorijos sukūrimas yra iššūkis liberaliajai-kapitalistinei sistemai. Tai yra iššūkis, kurio ji negali priimti kartu neatstumdama nuo savęs žmonių.
– Bazinės teritorijos taps salomis nykstančioje liberalkapitalistinėje sistemoje. Būtent bazinėse teritorijose Partija išmoks administracinių funkcijų.
– Bazinių teritorijų sukūrimas yra įmanomas, nes liberalkapitalistinė sistema atsuko nugarą paprastiems žmonėms ir jų poreikiams.
– Liberalkapitalistinėje sistemoje žmonės tėra reikalingi tik gamybai ir vartojimui.
– Pergalė priklausys tai partijai, kuri parodys tikrą susirūpinimą paprastais žmonėmis ir jų poreikiais.
– Bazinių teritorijų kūrimas yra reikalingas, nes nykstanti liberalkapitalistinė sistema sukurs vakuumą, kurį kitu atvejų užpildytų organizuotas nusikalstamumas.
– Mes nugalėsime organizuotą nusikalstamumą, nes mes tarnaujame žmonėms.
– Pirmajame revoliucijos etape mes kovosime liberalkapitalistinės sistemos marginalizuotose teritorijose: mes užsitikrinsime poziciją visuomenės periferijoje.
– Bazinės teritorijos išliks, nes liberalkapitalistinė sistema naikina pati save. Mes tapsime vis stipresni už griūvančios sistemos fasado.
– Bazinės teritorijos sukūrimas prasidės nuo vietinio Partijos skyriaus atidarymo, po to organizacija paskelbs apie savo tikslus ir metodus toje teritorijoje.
– Karinė Partijos veikla pirmiausiai bus paremta sporto klubais. Dėl istorinių priežasčių ir atsižvelgiant į žaidimui reikalingas savybes, partijos kadrai turėtų įkurti beisbolo komandas [dėl beisbolo tradicijų Suomijoje – red. past.].
– Partijos rankose beisbolas bus paverstas tautinio išsivadavimo priemone.
– Pirmasis vietinės Partijos organizacijos tikslas bazinėje teritorijoje yra atkurti taiką ir tvarką optimaliai griežtomis priemonėmis.
– Kuomet bus pasirūpinta žmonių saugumo poreikiu, vietinės Partijos organizacijos turi atkreipti dėmesį į žmonių materialinius poreikius.
– Esminis Partijos uždavinys bazinėje teritorijoje yra įkurti Savanorišką Darbo Frontą. Mūsų šūkis bus: kiekvienas kadras yra darbininkas ir kiekvienas darbininkas yra kadras.
– Bazinės teritorijos išlikimo paslaptis yra nepaliaujamas ir nepalaužiamas kadrų darbas žmonių labui šioje teritorijoje.
– Mes į savo pusę palenksime žmonių širdis ir protus jiems dirbdami.
– Savanoriškas Darbo Frontas bus organizacija, mobilizuojanti savo narių įgūdžius ir išmintį ir sistemingai bei efektyviai padedanti vietos bendruomenei.
– Savanoriškas Darbo Frontas bus partijos ginklas kovoje prieš socialines problemas bazinėje teritorijoje. Savanoriško Darbo Fronto kadrai bus įpareigoti rinkit informaciją apie žmones, kuriems reikia pagalbos ir informuoti vietinę Partijos būstinę.
– Nereikia manyti, kad kova revoliuciniame kare yra svarbiau už kasdienį darbą. Kadrai turi suprasti, kad būtent už savo teisę dirbti mes ir kovojame revoliucinį karą.
– Kai bazinė teritorija ir Partijos organizacija bus įtvirtintos, kadrai privalo apsvarstyti galimybę įkurti pelno nesiekiantį banką tam, kad paskirstyti pinigus be palūkanų ir vietos ekonomikai atgaivinti.
– Pinigų skolinimas be palūkanų būtų drąsus Partijos žingsnis tarptautinių finansinių struktūrų akivaizdoje.
– Pinigai be palūkanų yra atviras iššūkis liberaliajam kapitalizmui ir visoms vyraujančioms modernios ekonominės sistemos doktrinoms.
– Pinigai be palūkanų bus netikro kapitalizmo dievo nuopuolis.
– Partija turi pasiūlyti konkrečius sprendimus su žmonių kasdieniais poreikiais susijusioms problemoms. Jei mums nepavyks vietiniame lygyje, mes taip pat nesugebėsime valdyti valstybės.
– Teisybė, kad tie, kas savo rankose turi kapitalą, taip pat turės ir politinę galią, tačiau galiausiai tikrasis kapitalas nėra banknotai, auksas ar akcijos, tačiau milijonų žmonių gebėjimas ir noras dirbti ir padėti kitiems. Kai Partija turės šį kapitalą savo rankose, ji valdys pasaulį.
– Partija valdo plazdančias širdis, stiprias rankas ir šviesius protus. Partijos kapitalas yra žmonės, štai kodėl Partija nugalės.

Šaltinis

 

1 COMMENT

  1. Kadangi tarybiniu laikotarpiu buvo draudziamas ‘simboliu’ tautiskumas, tai persitvarkymo fazeje gudrus politikai ant simboliu kabliuko pagavo mases zmoniu. Dabar reikia kitokios savimones.

Leave a Reply