Kova su korupcija Kinijoje

Kova su korupcija Kinijoje

1 1858

2013 m. Kinijos LR Prezidentas Si Dzinpingas (angl. Xi Jinping) vienu iš vidaus politikos prioritetų paskelbė kovą su korupcija. Tai tik dalis visaapimančio tikslo išvalyti partiją ir valdžios institucijas nuo piktnaudžiaujančių tarnybine padėtimi asmenų ir sustiprinti partijos vienybę.

Šiai antikorupcijos kampanijai vadovauja KKP (Kinijos komunistų partija) Politinio biuro narys, Centrinės disciplinarinės komisijos (CDK) pirmininkas Wang Quishan. 2013 m. gegužės 17 d. jis pareiškė, kad pagrindiniai nūdienos iššūkiai KKP yra vidinė partinė korupcija ir ydingas partijos narių elgesys. Apskaičiuota ir paskelbta, kad dėl kyšininkavimo valstybė vidutiniškai praranda 86 milijardus JAV $ per metus.

Antikorupcinės kampanijos tikslas – susidoroti su „tigrais“ ir „musėmis“, t.y. su aukščiausio ir menkesnio lygmens kyšininkais. Centrinėje spaudoje aprašoma kova su „tigrais“, o vietinėje – su „musėmis“.   KKP centrinis laikraštis „Ženmin Žibao“ antikorupcinės kampanijos esmę pateikė taip: „nekuklus žmogus neišsilaikys ant kojų; nekukli šeima  nesuklestės; nekukli partija pralaimės; nekukli valstybė pasmerkta žlugti!“

Kinijoje 2017 m. pradėtas rodyti TV serialas „Liaudies vardu“ (angl. In the Name of People, kin. 人民的名义 ). Jis siekia išaiškinti visuomenei antikorupcinės kampanijos prasmę ir tikslus. Serialas tapo labai populiariu, nes yra menkai cenzūruojamas ir primena nuo 2013 m. rodomą JAV sukurtą „Kortų namelį“.

Nuo 2016m. balandžio mėn. mirties bausmė Kinijoje taikoma visiems, kurie paėmė kyšį, pavogė ar dėl kitų savanaudiškų paskatų padarė nuostolių valstybei už didesnę, nei 460 tūkst. JAV $ sumą. Tačiau aukščiausia bausmė nėra masiškai taikoma. Dažniausiai kyšininkas nuteisiamas kalėti iki gyvos galvos. Ir net nuteisus sušaudyti, nuosprendis neretai atidedamas 2 metams. Kinijos teisėsauga mano, jog 2 metų pakanka tam, kad būtų atskleistas korupcijos tinklas – kas, kiek, kam ir kada. Per pastaruosius 30 metų mažai pasitaikė tokių, kurie visko smulkiai neišduotų. Nes tokiu atveju tikimybė, jog sušaudymas bus pakeistas kalėjimu iki gyvos galvos labai didelė. O jei prisipažinimas išduoda ypač užmaskuotą tinklą, galima gauti vos 20 ar net 15 metų kalėjimo. 2016 m. spalio mėn. CDK pranešė, kad paskelbti nuosprendžiai 1 mlj. valdininkų.

Iki 2016 metų virš 120 aukščiausių šalies pareigūnų, tame tarpe Politbiuro nariai ir kariuomenės generolai, buvo nuteisti dėl kyšininkavimo, piktnaudžiavimo valdžia ir valstybės paslapčių atskleidimo.

Tarp jų pats svarbiausias ir žinomiausias Zhou Yongkangas, KKP politbiuro ir CK (centrinio komiteto) narys (2002 – 2007 m. visuomenės saugumo ministras; 2007 – 2012 m. vadovavo Centrinei politinei-teisinei komisijai, kuri kuravo įstatymų kūrimą, administracijos ir teisėsaugos organus, policiją, saugumą, spec. tarnybas, teismus, kalėjimų sistemą, vidaus kariuomenę). Nuteistas iki gyvos galvos. Jis ir jo šeimos nariai paėmė kyšių, kurių bendra suma viršijo 20 milijonų JAV $. Viskas konfiskuota. Sušaudyti nuteistas, bausmės vykdymą atidedant 2 metams, buvęs geležinkelių ministras Liu Zhijunas. Kyšių suma siekė 200 milijonų JAV $. Nesulaukęs teismo sprendimo, mirė generolas Xu Caihou, Centrinės karo komisijos vicepirmininkas (aukščiausias karinis postas), kuris prisipažino už kyšius dalinęs karinius laipsnius ir postus savo pavaldiniams (paskelbtas atvejis, kuomet karininkas už aukštesnį laipsnį jam sumokėjo apie 3,2 mlrd. JAV $), o atsargos generolas  Guo Boxiong prieš jį užėmęs tas pačias pareigas, nuteistas iki gyvos galvos už tuos pačius nusikaltimus.

Beje, dar visai neseniai, patys nuteistieji sušaudyti ar jų šeimos nariai privalėjo  apmokėti sušaudymo išlaidas. Jei giminių nebuvo, nuteistasis privalėjo kulkai užsidirbti pats. Po nuosprendžio įvykdymo, gilzė buvo siunčiama šeimai. Nuo 2014m. yra paimamas raštiškas sutikimas, kad jo organai bus išimti ir panaudoti donorystei.

Ar ši antikorupcinė kampanija yra veiksminga, kol kas sunku spręsti. JAV medija skelbė, kad iki 70 proc. Kinijos aukščiausio lygmens valdininkų vaikų turi JAV pilietybę arba nuolatinį leidimą gyventi. Beje, buvęs Prezidentas B. Obama grasinosi paskelbti 2 milijonų valdininkų vaikų sąrašą, bet to nepadarė.

Visgi, Kinijos ekonomikoje tam tikri pokyčiai akivaizdūs. Per 2013 metus iškilmingų banketų rinka susitraukė trečdaliu, 25 proc. sumažėjo prabangos prekių pardavimai, 10 proc. mažiau parduota I klasės bilietų. Tų metų ataskaitose skelbiama, kad antikorupcinė kampanija tiek valstybės, tiek atskirų regionų lygmenyje sutaupė šalies biudžetui iki 200 milijardų JAV $.

Dabar Kinijos valdininkai mokosi veikti tykiai, neišsišokti, gyventi kukliai. Kariškiams ir valstybinių bankų tarnautojams uždrausta pirkti brangius automobilius ar dalyvauti prabangiuose banketuose. Taip pat atnaujintas partijos nario elgesio kodeksas. Partijos nariams uždrausta apsiryti, žaisti golfą (manoma, kad tuo metu sudaromi šešėliniai sandoriai) ir  būti neištikimiems  šeimose.

Visumoje, Kinijoje kova su korupcija grindžiama ne bausmės griežtumu, o jos neišvengiamumu. Kyšininkai įvairiausiais keliais bėga į užsienį. Tačiau valdžia, vis labiau intensyvindama antikorupcinius veiksmus, imasi visų priemonių, kad susigrąžintų pabėgusius valdininkus. 2015 m. visuomenės saugumo ministerija pradėjo operaciją „Lapių medžioklė“. Viešai paskelbta, kad per pastaruosius 20 metų į užsienį pabėgo daugiau, nei 18 tūkst. valdininkų, o pagrobta pinigų suma siekia iki 150 milijardų JAV $. Kinijos agentai skrido į Peru, Ekvadorą, Tailandą, Filipinus, Kambodžą, Europą, asmeniškai dalyvavo sulaikymo operacijose ir sugrąžino nusikaltėlius atgal. Nuo „Lapių medžioklės“ pradžios sugauta virš 1 000 kyšininkų.

Ekonominiams nusikaltimams Kinijoje senaties termino nėra. Kyšininkai ir iždo vagys gali pabėgti į užsienį, tačiau Kinijos spec. tarnybos nepaliaujamai ieško, „kasa“, „knisa“, kol sučiumpa ir sugrąžina bėglį atgal.

Taigi, Kinijos kyšininkų ir iždo grobstytojų svajonėms apie aprūpintą ir malonų gyvenimą ant jūros kranto ar jaukioje kalnų viloje išsipildyti nelemta.

Algirdas Pilkauskas

Tekstas sudarytas iš atviruose interneto šaltiniuose pateiktų pranešimų

SIMILAR ARTICLES

1 COMMENT

  1. šituose sakiniuose turi būti ne milijardai, o milijonai. „..Jis ir jo šeimos nariai paėmė kyšių, kurių bendra suma viršijo 20 milijonų JAV $. Viskas konfiskuota. Sušaudyti nuteistas, bausmės vykdymą atidedant 2 metams, buvęs geležinkelių ministras Liu Zhijunas. Kyšių suma siekė 200 milijonų JAV $…“
    ne 2 milijardų valdininkų vaikų, o 2 milijonų valdininkų vaikų sąrašą

Leave a Reply