Grupės „Pilietinė iniciatyva“ kreipimasis į Seimo narius

Grupės „Pilietinė iniciatyva“ kreipimasis į Seimo narius

0 4097

Grupės „Pilietinė iniciatyva“ narys,  prašymo Seimo nariams bendraautorius,  Jonas Kaminskas.

Dabartinio naujojo Seimo didelę dalį sudaro geranoriškai nusiteikusių visos pilietinės visuomenės atžvilgiu narių, todėl yra vilties, kad tarp jų atsiras suprantančių dabartinės sistemos netobulumą, atsiras teikiančių Seimui jos tobulinimo – pritaikymo visai visuomenei, įstatymų projektus, atsiras pagaliau, Tautos atstovybėje, politinės valios pripažinti Tautos suverenitetą ir įteisinti jo veikimo sąlygas. Turėdami tokią viltį, grupės „Pilietinė iniciatyva“ nariai  paruošė ir naujojo Seimo nariams išsiuntinėjo šį prašymą:   

Lietuvos Respublikos Seimo nariui

Rinkėjų prašymas

2016-12-18

Gerbiamas Seimo nary,

Siunčiame šį prašymą, norėdami atkreipti Jūsų dėmesį į vieną iš esminių priežasčių, lemiančią didžiulę emigraciją ir kitas negeroves Lietuvoje. Tai – neteisinga, nedemokratiška valstybės valdymo sistema.

Nepriklausomybės pradžioje (pagal 1990-tais metais galiojusius įstatymus) į Aukščiausiąją Tarybą, į rajonų/miestų Tarybas ir į apylinkių (dabar seniūnijų) Tarybas rinkome atstovus pagal mažoritarinę rinkimų sistemą – kaimo, gatvės ar kitokios gyvenamosios teritorijos rinkėjai rinko savo atstovą į seniūnijos savivaldybės Tarybą. Seniūnijos rinkėjai rinko savo atstovą į miesto/rajono savivaldybės Tarybą. Rajonas, miestas ar jo dalis rinko savo atstovą į Aukščiausiąją Tarybą (Seimą). Kandidatus galėjo kelti partijos, visuomeninės organizacijos, darbo kolektyvai ir piliečių vieši susirinkimai.

Tai buvo vos ne ideali rinkimų sistema, reikalinga demokratijos – Tautos suverenių galių – veikimui valstybėje. Iki pilnutinės demokratijos trūko tik rinkėjų teisės atšaukti blogai jiems atstovaujančius išrinktuosius. Pagal tuometinę sistemą veikė pati svarbiausia grandis – seniūnijų savivalda (analogiška tarpukario valsčiui), kuri į demokratijos procesą įtraukė visus piliečius. Ji užtikrino piliečių teisę savo gyvenamosiose teritorijose rūpintis patiems bendruomeniniais reikalais, ieškoti ir priimti geriausius bendruomenei, jos nariams reikalingus sprendimus – užimtumo, pragyvenimo ir visus kitus.

1992 metais Aukščiausiajai Tarybai įteisinus sąrašinius-partinius rinkimus, o 1994 metais Seimui panaikinus seniūnijų savivaldą, Lietuvos pilietinės demokratijos procesas, nespėjęs įsibėgėti, visiškai buvo sustabdytas – Lietuvos pilietinė visuomenė neteko suverenių teisių nei savo gyvenamųjų teritorijų, nei valstybės valdymo procesuose. Šiuo metu Lietuvoje pilietinė savivalda imituojama remiantis bendruomeninėmis organizacijomis ir seniūnaičiais, nors šios abi institucijos neturi jokių įstatyminių galių veiksmingai atstovauti rinkėjus.

Dabartinės bendruomeninės organizacijos dažnai klaidingai pavadinamos „bendruomenėmis“ (net metai buvo paskelbti „Bendruomenių metais“). Tačiau bendruomeninės organizacijos nėra vietos gyventojų bendruomenės, kurios apima visus žmones, gyvenančius toje vietoje, pvz., seniūnijos teritorijoje. Vienoje seniūnijoje galima prikurti (pagal Asociacijų įstatymą) daugybę bendruomeninių organizacijų, kurių nariai sudarys tik mažą seniūnijos gyventojų dalį. Iš to plaukia, kad bendruomeninė organizacija neatstovauja visos seniūnijos gyventojams.

Seniūnaitis, kuris renkamas pagal Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3-ią arba 4-ą dalį, dažniausiai yra išrenkamas nedemokratiškai, nes 33 straipsnio 3-ioje dalyje nenurodyta, kiek privalo ateiti gyventojų, kad seniūnaičio išrinkimas būtų galiojantis (pakanka keleto rinkėjų, kuriuos atsiveda seniūnas). O pagal šio straipsnio 4-ą dalį seniūnaitis renkamas apklausos būdu ir tai yra tiesiog rinkimų parodija, absurdas.

Valstybėse, kur pilietinė savivalda nebuvo sunaikinta – kur savivaldos teises turi nedidelės vietos bendruomenės (Estijoje vidutiniškai savivaldybėje gyvena 6000 gyventojų, Vengrijoje – 3000, Slovakijoje – 1900, Čekijoje – 1700 gyventojų), emigracijos praktiškai nėra – gyventojų tose šalyse daugėja. Nedidelių vietos bendruomenių savivalda sudaro idealias sąlygas ne tik solidariam pilietiniam bendradarbiavimui vietiniuose reikaluose užsitikrinant gyvenimo gerovę, bet ir dalyvavimui valstybės valdymo procese siekiant bendrapilietinės darnos ir teisingumo.

Gerbiamas Seimo nary, Jūsų pirmtakai (1990–1992 metų Aukščiausiosios Tarybos nariai ir 1992–1996 metų Seimo nariai) priėmė klaidingus sprendimus – atėmė iš piliečių galimybę demokratiškai (pilietinės savivaldos sąlygomis) kurti Lietuvos ateitį ir savo ateitį šalyje, jaustis lygiateisiais savo šalies šeimininkais. Jūs dabar turite istorinę galimybę atitaisyti tas klaidas – sugrąžinti piliečiams pasitikėjimą savimi ir savo valstybe, išlaisvinti Tautos suverenių galių veikimą, taip reikalingą darnios ir klestinčios Lietuvos ateities kūrimui.

Prašome Jus:

 • Įteisinti visuose rinkimuose tik mažoritarinę rinkimų sistemą, veikusią iki 1992 m.
 • Įteisinti visišką seniūnijų savivaldą, veikusią iki 1995 m. (Lenkijos Punsko valsčių galima imti gyvu pavyzdžiu. Jo viršaitis, gerbiamas Vytautas Liškauskas visada pasiruošęs papasakoti apie vietos savivaldos pranašumus spendžiant visus bendruomenei rūpimus klausimus).
 • Įteisinti išrinktųjų privalomąjį atstovavimą savo rinkėjams ir rinkėjų teisę (bet kuriuo kadencijos momentu) atšaukti jų valią blogai vykdančius atstovus (naujas siūlymas, užtikrinsiantis nuolatinį grįžtamąjį ryšį tarp atstovo ir rinkėjų).

Prašymą teikiantys:

 1. Liškauskas Vytautas, Lenkija, Punskas, Punsko valsčiaus viršaitis
 2. Ačas Remigijus, Raseiniai, Raseinių r. sav.  administracijos direktorius
 3. Aleksiejienė Renata, Ariogala, Kultūros namų meno vadovė
 4. Armanavičienė Alvita, Vilnius, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė
 5. Bartkus Ričardas, Raseiniai, Raseinių r.  sav. Tarybos narys
 6. Bingelienė Ramutė, Vilnius, Kalbininkė
 7. Bulovas Virgilijus, Kaunas, Pensininkas, dr., LR Seimo narys 1992-1996 m.
 8. Burlingis Arūnas, Kaunas, Technikos  mokslų dr. , mokslinis darbuotojas
 9. Čepliauskas Adomas, Kaunas, Studentas
 10. Čibirkienė Zita, Kazlų Rūda, Pedagogė
 11. Daunys Arvydas, Vilnius, visuomenės veikėjas
 12. Dičiūnienė Rita, Rietavas, Centrinės bibliotekos vedėja
 13. Dovydaitienė Janina, Kaunas, Muziejininkė, visuomenininkė
 14. Drumstienė Valentina, Kaišiadorys, Vyr. buhalterė
 15. Dumčius Arimantas, Kaunas, Kardiochirurgas, prof., Lietuvos politinis visuomenės veikėjas
 16. Dzikaitė Gintarė, Kaunas, Inžinierė
 17. Endriukaitienė Lina, Kazlų rūda, Pedagogė
 18. Giedraitienė Nijolė, Ukmergė, Ukmergės r. sav. Tarybos narė
 19. Grigaravičiūtė Aurelija, Jonava, Pedagogė
 20. Guscikienė Birutė, Kelmė, Veterinarijos gydytoja
 21. Ivanauskienė Rūta, Smalininkai, Bibliotekininkė
 22. Jaruškevičius Rimantas, Šilutė, Įmonės  vadovas,  visuomenininkas
 23. Jazdauskas Gintaras, Kaunas, Politologas
 24. Jokimas Vincas, Kauno r., Pedagogas
 25. Jonaitis Marius, Kaunas, Seniūnaitis
 26. Jonaitis Ričardas, Kaunas, Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos narys
 27. Jucius Feliksas, Kuršėnai, Teisininkas, visuomenės veikėjas
 28. Juravičius Jonas Miroslavas, Alytaus r., Alytaus r. savivaldybės tarybos narys
 29. Juška Edgaras, Nemakščiai, Raseinių r.  sav. Tarybos narys
 30. Kaminskas Jonas, Viduklė, Ūkininkas, visuomenininkas
 31. Kasperavičienė Danutė, Jonava, Kolektyvo meno vadovė
 32. Kašinskas Vytautas, Klaipėda, Studentas
 33. Kaulinis Romas, Kaunas, Verslininkas, visuomenininkas
 34. Kenstavičius Česlovas, Raseiniai, Raseinių r.  sav. Tarybos narys
 35. Kėvišienė-Saltonienė Loreta, Vilnius, Viešojo administravimo magistrė
 36. Krištupas Antanas, Plateliai, Menininkas
 37. Labrencas Henrikas, Klaipėda, Inžinierius, Klaipėdos JDJ  pirmininko pav.
 38. Leliukas Mantas, Panevėžys, Įmonės vadovas, Panevėžio m. sav. Tarybos narys
 39. Maceikianec Ryšard, Vilniaus r. sav. Kaniūkų k., Teisininkas, pedagogas
 40. Malakauskienė Nijolė, Šiauliai, Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkė
 41. Marijošius Emilis, Ariogalala, Atsargos karininkas, verslininkas
 42. Matulevičius Algimantas, Vilnius, Ekonomikos mokslų dr, Skaidraus verslo instituto vadovas
 43. Mockevičienė Daiva, Raseiniai, Lituanistė
 44. Monkeliūnas Antanas, Alytaus r. Pupasodžio k., Verslininkas
 45. Nairanauskas Jonas, Tauragės r., Žygaičių kaimo bendruomenės pirmininkas
 46. Noreikaitė Joana, Vilnius, Skulptorė,  visuomenininkė
 47. Paliokas Eugenijus, Vilnius, Matematikos mokslų daktaras, docentas
 48. Paulauskas Petras, Raseiniai, Gydytojas
 49. Petrauskas Gediminas, Kaunas, Technikos mokslų  daktaras, Kauno m. mero patarėjas
 50. Petrokienė Regina, Raseiniai, Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ pirmininkė
 51. Prichodkienė Angelė, Jonava, Buhalterė
 52. Punys Jonas, Antalieptė, Technikos mokslų dr.,  visuomenininkas
 53. Puteikis Naglis, Klaipėda, Lietuvos Respublikos Seimo narys
 54. Radzevičiūtė Laura, Alytus, Teisininkė
 55. Ramutienė Edita, Kaunas, Finansininkė
 56. Reivytienė Jurga, Šiauliai,  VRM  pareigūnė
 57. Reivytis Tomas, Šiauliai, VRM pareigūnas
 58. Remezienė Danutė, Klaipėda, Buhalterė
 59. Rimkienė Aurelija, Raseiniai, Gydytoja, Raseinių r. sav. Tarybos narė
 60. Senavaitienė Renolda, Klaipėda, Tautodailininkė, visuomenininkė
 61. Sidaras Saulius, Vilnius, Dr., pensininkas, IT ekspertas
 62. Sidarienė Ausma, Vilnius, Inž.
 63. Stankus Albinas, Palanga, Medicinos mokslų dr. prof. , visuomenės veikėjas
 64. Stokna Valdas, Garliava, Verslininkas, visuomenininkas
 65. Stonkienė Genovaitė, Vilnius, Socialinių mokslų magistrė
 66. Stoškus Krescencijus, Vilnius, Nacionalinio komiteto, kad Lietuva neišsivaikščiotų pirmininkas
 67. Sutkienė Virginija, Kaišiadorys, Gudienos k., Gydytoja,  fizeterapinio sk. vedėja
 68. Svidinskas Algirdas, Kaunas, Folkloristas ir bardas.
 69. Šakienė Marytė, Kaišiadorys, Veterinarijos gydytoja.
 70. Šarkus Romualdas, Kėdainiai, Literatas
 71. Šlapakauskas Darius, Vilnius, Statybininkas,  visuomenininkas
 72. Šukys Algirdas, Vilnius, Matematikas, dr. Sausio 13-osios draugijos pirm. pavaduotojas
 73. Šulcas Donatas, Kėdainiai, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos pirmininkas
 74. Švenčionienė Joana, Kaišiadorys, Stasiūnai, Vaikų darželio auklėtoja
 75. Švenčionis Albinas, Kaišiadorys,  Stasiūnai, Darbininkas
 76. Tamošiūnienė Nijolė, Kaunas, Verslininkė
 77. Tomaitė Rūta, Vilnius, Lituanistė
 78. Umbrasienė Gema, Panevėžys, Ekonomistė,Panevėžio m. sav. Tarybos narė
 79. Urbanavičius Juozas, Vilnius, Įmonės vadovas
 80. Valiušienė Irena, Jurbarkas, Farmacininkė
 81. Vedeckis Liudas, Šeduva, Viešojo administravimo magistras
 82. Venskevičius Vytautas, Panevėžys, Statybos inžinerijos mokslų daktaras.
 83. Verygienė Diana, Viduklė, Socialinė darbuotoja
 84. Visockienė Gerda, Viduklė, Raseinių r. sav. socialinių paslaugų skyriaus specialistė
 85. Vyšniauskas Petras, Jonavos r. Mimainių k., Bendruomenės pirmininkas
 86. Vozgirdienė Nijolė, Klaipėda, Jūrininkų poliklinika, slaugytoja
 87. Zabielienė Rūta, Kaunas, Kauno „Jungtinio Demokratinio Judėjimo“ pirmininkė
 88. Ziminskas Vytautas, Kazlų rūdos sav., Teisės magistras, ekonomistas, inžinierius, įmonės vadovas
 89. Zubiela Raimondas, Raseiniai, Raseinių r.  sav. Tarybos narys
 90. Žostautas Albertas, Vilnius, „Miškai“ vyr. Redaktorius

Kontaktai, norintiems prisidėti prie prašymo, prie jame  keliamų klausimų įgyvendinimo:   atauga@gmail.com     861651390

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply