TURKIJA: NUMIRTI UŽ ERDOGANĄ, AR PALAIKYTI OPOZICIJĄ..?

TURKIJA: NUMIRTI UŽ ERDOGANĄ, AR PALAIKYTI OPOZICIJĄ..?

0 1514

Turkijoje įvesta ypatinga padėtis byloja, kad Erdoganas iki šiol pilnai nekontroliuoja situacijos. Šiandien Erdoganas pareiškė, kad Turkijoje išlieka naujo perversmo galimybė. Galima įvairiai vertinti perversmininkus, bet Erdoganas iš šios situacijos bando išspausti viską, ką tik gali savo naudai, kad tik išsilaikyti valdžioje ir sustiprinti savo pozicijas.

 

Šiai dienai Turkijoje prieš Erdoganą yra susiformavusios 2 rimtos grupuotės, sąlyginai jas galima pavadinti Kemalistais ir Giulenistais. Kemalistai pasisako prieš Turkijos politiškumo islamizaciją, jie griežtai pasisako už tai, kad religija neturi kištis į politiką. Giulenistai – tai buvę Erdogano bendražygiai, kurie laikui bėgant buvo nušalinti nuo valdžios, kai po 2000 m. į valdžią atėjo nemažas skaičius islamistų – taip vadinamų brolių musulmonų.

 

Erdoganą daugiau palaiko tie, kas praturtėjo, pakilo karjeros laiptais per paskutinį dešimtmetį, kaimo smulkūs ir vidutiniai ūkininkai, smulkus ir vidutinis miesto verslas ir islamistai dogmatikai, svajojantys apie Osmanų imperijos atkūrimą. Reikia turėti omenyje, kad tai labai didelė Turkijos visuomenės dalis.

 

Dar vienas įdomus momentas, kad vykdomi valymai ir areštai, o šiam momentui areštuota virš 60 tūkstančių asmenų ir tas skaičius auga, tai kariškiai ir civiliai pareigūnai, areštuojami ištisi regioniniai skyriai, departamentai ir agentūros. Turkijos karinį generalitetą sudaro 360 generolų, iš jų virš 150 areštuota. Žandarmerijos generalitetą sudaro apie 100 generolų, iš jų apie 30 areštuota. Toks milžiniškas atlaisvintų vakansijų skaičius sukuria precedento neturinčią galimybę staigiai ir labai aukštai karjeros laiptais kilti Erdogano šalininkams. Vakansijos atsilaisvinamos ne tik karinėje sferoje, bet ir policijoje, teismuose, prokuratūroje, net švietimo sistemoje.

 

Perversmo Turkijoje nesėkmę lėmė ne tik tai, kad perversmui nebuvo tinkamai pasiruošta, bet ir tai, kad Erdogano oponentai, Kemalistai ir Giulenistai, negali apsijungti ir veikti koordinuotai kartu, nes jie vieni kitus laiko nesutaikomais priešais.

 

Erdogano užduotis – kaip galima daugiau susilpninti ir Kemalistus, ir Giulenistus, būtent prieš juos nukreipti pagrindiniai represiniai veiksmai.

 

Bet Erdogano susidorojimas su oponentais neišsprendžia pagrindinės problemos, o būtent prieštaravimų tarp šitų trijų grupuočių. Erdogano represiniai veiksmai toliau stums Turkiją link dar daugiau ir aštriau gilėjančios vidinės krizės.

 P. S. Dažnai žmonės nelabai supranta mano tekstus, nes mano išsakytos mintys nesutampa su vienos ar kitos MIP suformuota nuomone ir tų žmonių supratimu apie vykstančius procesus. Kaip taisyklė, žmonės jau turi kažkokią suformuotą nuomonę ir nelabai linkę priimti tai, kas prieštarauja ar dalinai skiriasi su jų suformuota nuomone.

 

Vertinant procesus nereikia pamiršti, kad MIP tam tikrus procesus ir įvykius atvaizduoja pagal politinius užsakymus juos demonizuojant arba herojizuojant, bet nelabai atsižvelgiama į tikrovę – taip atsiranda tam tikros mitologijos, kurios būna atitolusios nuo tikrovės. Mitologija – tikrovės iškraipymas. Blogybė yra tame, kad dažnai dirbtinai ir tendencingai sukurtos mitologijos tampa valstybės oficialia pozicija.  

 

Aš pateikiu informaciją taip, kaip ją matau iš savo varpinės, o ne agitacijos ir propagandos kontekste ir ne pagal mitologinius demonizavimo arba herojizavimo vertinimus. Beje, niekada nepretenduoju į visišką ir absoliučią tiesą.  

 

Rimas Armaitis

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply