Prieš „pabėgėlių“ invaziją Romoje žygiavo tūkstančiai

Prieš „pabėgėlių“ invaziją Romoje žygiavo tūkstančiai

0 2010
“The New Observer” štabo narių parašytas straipsnis, paskelbtas minėto leidinio internetinėje svetainėje š.m. gegužės 21 d.

Dešimt tūkstančių italų patriotų susirinko šiandien dalyvauti žygyje prieš invaziją ir Europos Sąjungą. Masinę eiseną organizavo “Casapound Italia” judėjimas. Demonstrantai žygiavo pagrindinėmis Romos gatvėmis

Italų protestuotojai ėjo drausmingomis rikiuotėmis nešdami vėliavas. Savo eiseną jie pradėjo prie pagrindinio “pabėgėlių priėmimo centro” Piazza Vittorio aikštėje ir toliau traukė Koliziejaus link. Disciplinuota minia skandavo “Sustabdykite invaziją!”, “Čia yra mano namai” ir daugelį kitų šūkių.

Demonstrantai nešė vėliavas, įžiebė trispalvius šviesos signalus ir turėjo plakatus, kurie skelbė “Italija, kelkis, kovok ir laimėk,” “Italai pirmiausia” ir “Ginkite Italiją Pjavės upės gynėjų dvasia.” Pastarasis šūkis primena 1918 m. birželio mėn. Pirmojo pasaulinio karo mūšį, kuris baigėsi aiškia Italijos pergale.

Eisena, kurios lozungas buvo “Casapound, Gink Italiją,” praėjo visiškai taikiai. Kalboje, pasakytoje žygio pabaigoje prie Koliziejaus, judėjimo vadas Gianluca Iannone (kuris užsiauginęs įspūdingą barzdą) pareiškė, kad žygis vyko kartu su panašiomis akcijomis kituose Europos miestuose. “Mes norime stiprios valstybės, kuri rūpintųsi mūsų piliečiais ir mūsų vaikais. Mes esame prieš privatizaciją, mes siekiame pirmenybės Italijos žmonėms ir mes esame prieš nekontroliuojamą imigraciją,” pasakė Iannone… “Mūsų žygis yra atsakas tiems, kurie nori kontroliuoti viską, ką mes galime sakyti ir daryti savo mieste.” Jo kalba buvo palydėta plojimais.

Eisenai pasibaigus, tūkstančiai dalyvių traukė link netoli Koliziejaus esančios kalvos. Ten klausėsi koncerto, kuriame pasirodė Iannonės vadovaujama grupė “ZetaZeroAlfa”.

Spaudos atstovams Iannone aiškino, kad dienos įvykiai buvo “skirti Dominique Venner atminimui.” Tai prancūzų istorikas nacionalistas, kuris 2013 m. nusižudė pačioje Notre Dame de Paris katedroje. Istorikas tuomet jau sirgo nepagydoma liga ir nusprendė tokiu būdu protestuoti prieš Europos “pabėgėlių” invaziją ir homoseksualų santuokų legalizavimą.

 

“Casapound Italia” judėjimas pavadintas Amerikos poeto Ezra Pound garbei. Nuo 2008 m. formaliai įregistruotas kaip politinė partija. Judėjimas pradėjo savo veiklą siekdamas aprūpinti mažiau pasiturinčius italus būstu, vėliau tapo nacionaliniu judėjimu, organizuojuančiu maisto bankus ir labdarą, o dabar įžengė į politinę areną.

Grupės internetinė svetainė informuoja skaitytojus, kad jos ideologija nesiejama nei su politine dešine, nei su kaire ir, kad hiper-kapitalizmas bei Markzismas – tai tie patys reiškiniai. Ji turi savo kandidatą į Romos merus ateinančiuose rinkimuose.

 

* Ta diena praėjo beveik be smurto. Tačiau grupė komunistų užpuolė du “Fratelli d’Italia” partijos jaunimo atstovus, taip pat atakavo mikroautobusą, kuriame važiavo vokiečiai turistai.

Vertė: Algis Avižienis

casa-pound-1 casa-pound-2 casa-pound-3 casa-pound-4 casa-pound-5 casa-pound-6 casa-pound-7 casa-pound-8 casa-pound-9 casa-pound-10 casa-pound-11

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply