Ar Popiežius Pranciškus yra Europos priešas numeris vienas?

Ar Popiežius Pranciškus yra Europos priešas numeris vienas?

3 2395
In this handout picture released by the Vatican Press Office, Pope Francis performs the foot-washing ritual at the Castelnuovo di Porto refugees center near Rome on March 24, 2016. Pope Francis washed the feet of 11 young asylum seekers and a worker at their reception centre to highlight the need for the international community to provide shelter to refugees.

„Il Primato Nazionale“ žurnalisto Adriano Scianca straipsnis, paskelbtas minėto leidinio internetinėje svetainėje š.m. balandžio 19 d.

Roma, balandžio mėn. 19 d. Tuo metu, kai Viduržemio jūra pasiglemžė dar 200 atvykėlių kūnus, kuriuos viliojo beprotiška atvirų durų politika bei tokie šūkiai kaip „pabėgėliai – tai ne problema“ arba „visi esame pabėgėliai,“ Popiežius Bergoglio siunčia tokio pobūdžio video pranešimą pabėgėliams. Ši žinutė paskelbta minint Astalli Centro 35 metų sukaktį (tai jėzuitų centras, aptarnaujantis pasaulio pabėgėlius). Popiežius tiesiai šviesiai pareiškė: „Per dažnai mes jūsų nepriėmėm! Atleiskite mums dėl mūsų visuomenių uždarumo ir abejingumo. Jos bijo pakeisti gyvenimą ir mąstymo būdą, kuriuos reikia pakeisti dėl jūsų atvykimo. Į jus žiūri kaip į naštą, problemą, finansines išlaidas, bet jūs esate dovana.”

 

Taip, iš tikrųjų, atleiskite mums. Atleiskite už nesibaigiantį pinigų srautą, nugarmėjusį į dugną, kuris praturtina grupelę susijusią su priėmimo bizniu, bet nuskurdina pasaulį. Atleiskite, kad užleidome ištisus miestų kvartalus bei miestus naujai atvykusiems. Atleiskite, kad nustojome ginti savo žemę ir savo šeimas. Atleiskite, kad mes siūlome ne tik materialinį išlaikymą, bet ir pilietybę. Atleiskite už filmus, knygas, konferencijas, vedamuosius, kurie šlovina imigrantus ir žemina vietinius žmones. Viso to Popiežiui dar negana, nors istorijoje nėra kitų tautų, kurios būtų tiek daug padariusios, skatinant savo šalių invaziją.

 

Pranciškui imigrantas tampa tikru mesijumi: „Jūs esate paliudijimas, kaip mūsų gailestingasis Dievas paverčia blogį ir neteisingumą gėriu visiems. Nes kiekvienas iš jūsų galite būti tiltu, jungiančiu tolimas tautas. Jūs suteikiate galimybę skirtingų kultūrų bei religijų susitikimui. Jūs esate kelias, leidžiantis atrasti mūsų bendrą žmoniją. Jūsų skausmo ir vilties patirtis (kalba Popiežius pabėgėliams) mums primena, kad visi esame svetimi ir piligrimai šioje žemėje, kuriuos kai kurie asmenys sutinka dosniai ir be naudos sau. Tas, kuris bėga iš savo žemės dėl priespaudos, dėl karo, dėl užterštos aplinkos, dėl žemės virtimo dykuma arba dėl neteisingo pasaulio resursų paskirstymo, yra mūsų brolis, su kuriuo mes pasidalinsime duona, namu, gyvenimu.“

 

Paskui kartojasi įprastinė litanija: visi esame pabėgėliai. Niekas nėra savo namuose. Niekas nėra vietinis žmogus (autochtonas). Iš tikrųjų, dėka tokių „autoritetingų“ balsų, labai greitai niekas daugiau nebebus autochtonu. Kol mes belaukdami stebime kaip patys einame išnykimo link, leiskime sau pateikti tingų klausimą, kad laikas greičiau praeitų: Popiežiau Pranciškau, nenorėdami vertinti jūsų religijos pliusų ar minusų, klausiame, ar jūs esate Europos priešas numeris vienas?

 

Vertė: Algis Avižienis

3 COMMENTS

  1. Popiežius yra pats okupantas Amerikos žemyne. Jei savę laiko tokiuo kilniu, tai gal geriau pats atsiprašytų už Dievo vardu išskerstus Amerikos vietinius gyventojus. Beja ir Lietuvai , bažnyčios padarytą skriaudą.

  2. Čia kitas Karolis. Bet pasirašau po kiekvienu pirmojo Karolio žodžiu. Šaunuolis. – Popiežius gal ir galėtų naiviai galvoti, kad nulenkus galvą prieš NEŽABOTAI besidauginančius barbarus, jie „tauriai“ pasigailės, bet faktiškai jiems tik bus lengviau – patogiau tas europiečių „pasižeminusias“ galvas nukirsdint (ką jie visada teigia ir ko labiausiai trokšta). Šiaip tai dabar jau per visus galus lenda ylos iš maišų, jog jie dabar, jau net beveik neslėpdami, vykdo planą sunaikinti visų tautų indentitetus, išskyrus išsirinktosios. Tautiškumas (kartais religija) bet kokios žmonių grupės vienijmosi pagrindas, kad atsispirti išorės (ir ne tik) priešams – valstybių (garantuojančių teritorijos-žemių neliečiamumą) susikūrimo ir egzistavimo pagrindas:- Kitaip sakant tos susivienijusių žmonių grupės IMUNITETAS. Tam ir griaunamas Europos tautų IMUNITETAS, kad išsirinksioji galėtu valdyti amžinai. Bet jie patys nesuvokia, kad jei jiems pavyks, tai bus kaip ir Babelio bokšto statytojams. Vėžio lastelės irgi galvoja, jog pasidaugins kitų sąskaita-šauniai paparazituos, bet labai greitai „NUMAINUOJA“ į duobę kartu su savo auka. Tie visi jų projektai- egzistencinė grėsmė visai civilizacijai-Žmonijai be išimties ir jiems.

Leave a Reply