ISTORIJA

0 875
Kalbamės su Aliaksėjumi Dzermantu (Аляксей Дзермант) – jaunuoju kaimyninės Gudijos mokslininku, etnokultūrologu, filosofu, baltiškosios gudų tautos etnogenezės šalininku, etnokosmologijos centro „Kryŭja“ (kryuja.org) sekretoriumi bei...

0 821
Jūsų religinė pasaulėžiūra? Be abejo, tai labai asmeniškas klausimas. Pasakysiu tiek, kad save laikau baltiškojo tikėjimo pasekėju. Būtent su mūsų senąja Tradicija jaučiu dvasinį, emocinį,...